man | Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

Veelgestelde vragen > Pensioen na scheiding

Bij een echtscheiding komt ook het pensioen om de hoek kijken. Hoe zit het met de verdeling en wat moet u regelen? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom het pensioen na een scheiding.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, wordt in meestal het door ieder opgebouwde pensioen verdeeld. Dit is overigens alleen van toepassing als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. U verdeelt alleen het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Hoe die verdeling precies in zijn werk gaat, leest u bij de vraag ‘Hoe zit met met de verdeling van mijn pensioen?’.

WAT MOET U REGELEN OM HET PENSIOEN TE VERDELEN?
Aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, waar u en uw ex-partner pensioen opbouwen of hebben opgebouwd, moet na de scheiding de echtscheiding gemeld worden. Voor onze cliënten vullen wij de formulieren in en zorgen wij dat de betrokken verzekeraars geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken.

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Niet alle pensioenen zijn bij een pensioenfonds of een verzekeraar ondergebracht. U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer opgebouwd als één van u beiden ondernemer is met een BV. Het kan moeilijk zijn dit pensioendeel te laten uitbetalen als er niet voldoende geld beschikbaar is op de rekening van de onderneming. De hoofdregel is dat na de scheiding het pensioen voor de partner wordt afgestort. Of het geld beschikbaar is in de onderneming is dan wel de vraag. De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn kan in opdracht van één of beide partners zoeken naar alternatieven voor het afstorten van het pensioen.

FISCUS EN EIGEN BEDRIJF
Aan het verdelen van de waarde van het bedrijf en het verdelen van een pensioen in eigen beheer zitten ook fiscaal nogal wat haken en ogen. Hoe het één en ander voor u uitpakt, is afhankelijk van uw omstandigheden. Het is te adviseren hier met de Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn naar te kijken, bijvoorbeeld in samenwerking met uw accountant.

Op onderstaande manieren kunnen de pensioenen door u verdeeld worden:

1. Pensioenverevening
U heeft bij pensioenverevening allebei recht op de helft van beide ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. U verdeelt dus niet wat daarvoor is opgebouwd! Het kan zijn dat er een andere verdeling geldt dan ieder de helft. Zoals wanneer u dit heeft afgesproken in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Dan gelden natuurlijk die afspraken.

Pensioenverevening is als volgt geregeld: op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, ontvangt u de helft van zijn/haar pensioenuitkering van hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Op het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt uw ex-partner de helft van uw pensioenuitkering, die u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd.

Ook geldt dat als uw ex-partner overlijdt, u het aan hem/haar toebedeelde deel van uw ouderdomspensioen terugkrijgt. En dat u niet langer de helft van zijn/haar pensioen ontvangt. Komt u zelf te overlijden, dan ontvangt uw ex-partner geen deel meer van uw ouderdomspensioen. 

2. Pensioenconversie
U kunt ook kiezen voor conversie in plaats van het pensioen te verdelen. Conversie houdt in dat het door u opgebouwde pensioen wordt opgedeeld in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner.

Het eerste verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op het moment dat u 65 jaar wordt en niet op het moment dat uw ex-partner 65 wordt. Voor uw ex-partner geldt natuurlijk hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioen blijft ontvangen. Daarentegen krijgt u het deel van uw pensioen, dat naar uw ex-partner ging, niet terug. Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen eigenlijk als het ware gedeeld in een pensioen voor u en een pensioen voor uw ex-partner.

Het kan voor scheidende partners lastig zijn een keuze te maken tussen conversie en verevening. De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn kan de verschillen duidelijk in beeld brengen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken.

U heeft uw pensioen waarschijnlijk in eigen beheer opgebouwd als u een eigen bedrijf heeft. Daar zitten voor- en nadelen aan. Als u voor het pensioen in eigen beheer opbouwen gekozen heeft, betekent dit dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen heeft opgenomen.

SCHEIDEN EN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Het opgebouwde pensioen in eigen beheer dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd, zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer u uit elkaar gaat. Behalve als in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of als u samen andere afspraken maakt.

Dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw onderneming en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten, ligt voor de hand. Daarom wordt vaak gevraagd om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar. Maar de reservering op de balans is niet altijd een reële gevulde spaarpot. We zien vaak dat het geld gebruikt is in de onderneming, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel moeilijk zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten.

WAARDERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER
Bovendien speelt de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het gewoonweg nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Welk bedrag afgestort moet worden, is te berekenen aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening.

WAT NU ALS HET GELD NIET IN DE EIGEN ONDERNEMING AANWEZIG IS?
Heeft de BV niet de middelen om af te storten en kan het niet aan geld komen? Dan kunnen er andere afspraken gemaakt worden tussen u beiden. Bijvoorbeeld dat het pensioen wordt verrekend met een lijfrente of ander vermogen of dat afstorting op een later tijdstip plaatsvindt.

Waarom de Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

Willie Godschalk | De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 06 – 26 66 86 66  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen