Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn
Bijleveldsingel 28
6521 AT Nijmegen
06-26 66 86 66
nijmegen@scheidingsplanner.nl

©2016 De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn, alle rechten voorbehouden.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .